شرایط گارانتی

قطعات ارسالي به خدمات خودرو جی‌پی‌اس مي‌بايست داراي شرايط زير باشد:

  • عدم وجود آثار ضربه، ضایعه فیزیکی و سوختگی قابل مشاهده در کالا
  • قرار داشتن در محدوده زمانی گارانتی
  • عدم دستخوردگی هولوگرام و سایر برچسب های گارانتی
  • دارا بودن شماره سريال و عدم مخدوش بودن آن
  • عدم وجود آثار دستکاری بر روي قطعه
  • ارسال کارت گارانتی
  • ارسال فاکتور مربوط به خرید دستگاه (شامل شماره سریال دستگاه، تاریخ خرید و مهر فروشگاه)
  • مسئولیت و کلیه هزینه‌های مربوط به ارسال کالا به مرکز گارانتی و خدمات و برگشت آن به عهده مشتری می‌باشد.
Image
Image

بررسی گارانتی دستگاه

لطفا فیلدهای مورد نیاز را پر کنید.
لطفا فیلدهای مورد نیاز را پر کنید.
لطفا فیلدهای مورد نیاز را پر کنید.
لطفا فیلدهای مورد نیاز را پر کنید.